Կառուցապատող

«Լույսեր» ՓԲԸ, որի մասնակիցներն ունեն ավելի քան 15 տարվա փորձ շինարարության, ներդրումների, դիզայնի և ֆինանսների բնագավառներում: Ընկերության հիմնադիր և բնակելի համալիրի շինարարությանն առնչվող փաստաթղթերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝

Պարտատոմսերի թողարկում

Տեղեկացնում ենք, որ «ԼՈՒՅՍԵՐ» ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվում են ՀՀ դրամով և դոլարով արժեկտրոնային պարտատոմսեր։

2024թ․-ի փետրվարի 5-ի թողարկում

ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի 03.05.2023թ.-ի որոշմամբ գրանցվել է «ԼՈՒՅՍԵՐ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը:

Այստեղ կարող եք նաև ծանոթանալ՝

Ծրագրային ազդագրին

Դոլարային պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկին

Դոլարային պարտատոմսերի թողարկման պայմաններին

Դոլարային պարտատոմսերի գնին

Արժեկտրոնային պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի օրինակելի ձևին (ֆիզիկական անձանց համար)

Արժեկտրոնային պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի օրինակելի ձևին (իրավաբանական անձանց համար)

Տեղեկացնում ենք, որ 05․04․2024թ․-ին ավարտվեց դոլարային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը։

2023թ․-ի դեկտեմբերի 18-ի թողարկում

ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի 25.10.2023թ.-ի թիվ 1/546Ա որոշմամբ գրանցվել է «ԼՈՒՅՍԵՐ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը:

Դուք ևս կարող եք ձեռք բերել մեր ընկերության պարտատոմսերը։ Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ քայլերի հաջորդականությունը կգտնեք այստեղ։

Այստեղ կարող եք նաև ծանոթանալ՝

Ծրագրային ազդագրին

Դրամային պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկին

Դրամային պարտատոմսերի թողարկման պայմաններին

Դրամային պարտատոմսերի գնին

Արժեկտրոնային պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի օրինակելի ձևին

Տեղեկացնում ենք, որ 16․02․2024թ․-ին ավարտվեց դրամային պարտատոմսերի ամբողջական տեղաբաշխումը։


2023թ․-ի հունիսի 12-ի թողարկում

ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի 03.05.2023թ.-ի որոշմամբ գրանցվել է «ԼՈՒՅՍԵՐ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը:

Դուք ևս կարող եք ձեռք բերել մեր ընկերության պարտատոմսերը։ Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ քայլերի հաջորդականությունը կգտնեք այստեղ։

Այստեղ կարող եք նաև ծանոթանալ՝

Ծրագրային ազդագրին

Դոլարային պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկի վերաբերյալ հայտարարությանը

Դոլարային պարտատոմսերի թողարկման պայմաններին

Դոլարով պարտատոմսերի գնին

Արժեկտրոնային պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի օրինակելի ձևին

Տեղեկացնում ենք, որ 06․07․2023թ․-ին ավարտվեց դոլարային պարտատոմսերի ամբողջական տեղաբաշխումը։

2021թ․-ի նոյեմբերի 23-ի և դեկտեմբերի 6-ի թողարկումներ

ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի 05.11.2021թ.-ի թիվ 1/576Ա որոշմամբ գրանցվել է «ԼՈՒՅՍԵՐ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը:

Դուք ևս կարող եք ձեռք բերել մեր ընկերության պարտատոմսերը։ Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ քայլերի հաջորդականությունը կգտնեք այստեղ։

Այստեղ կարող եք նաև ծանոթանալ՝

Տեղեկացնում ենք, որ 30․11․2021թ․-ին ավարտվեց դրամային պարտատոմսերի ամբողջական տեղաբաշխումը։

 • Դոլարային պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկի վերաբերյալ հայտարարությանը
 • Դոլարային պարտատոմսերի թողարկման պայմաններին
 • Դոլարով պարտատոմսերի գնին
 • Արժեկտրոնային պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի օրինակելի ձևին

Տեղեկացնում ենք, որ 15․12․2021թ․-ին ավարտվեց դոլարային պարտատոմսերի ամբողջական տեղաբաշխումը։

 • Ֆինանսական հաշվետվություններ

Ստորև ներկայացվում են Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները։

2021թ․-ի տարեկան հաշվետվություն․ ներառում է անկախ աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունը և կառավարման մարմինների տարեկան զեկույցը

2022թ․-ի առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություններառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը

2022թ․-ի երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություններառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը

2022թ․-ի առաջին կիսամյակի միջանկյալ հաշվետվություն․ ներառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը

2022թ․-ի երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն․ ներառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը

2022թ․-ի չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն․ ներառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը

2022թ․-ի երկրորդ կիսամյակի միջանկյալ հաշվետվություն․ ներառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը

2022թ․-ի տարեկան հաշվետվություն․ ներառում է անկախ աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունը և կառավարման մարմինների տարեկան զեկույցը

2023թ․-ի առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն․ ներառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը

2023թ․-ի երկրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն․ ներառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը

2023թ․-ի առաջին կիսամյակի միջանկյալ հաշվետվություն․ ներառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը

2023թ․-ի երրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն․ ներառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը

2023թ․-ի չորրորդ եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն․ ներառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը

2023թ․-ի երկրորդ կիսամյակի միջանկյալ հաշվետվություն․ ներառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը

2023թ․-ի տարեկան հաշվետվություն․ ներառում է անկախ աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունը և կառավարման մարմինների տարեկան զեկույցը

2024թ․-ի առաջին եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվություն․ ներառում է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունը և կառավարման մարմինների զեկույցը


Այլ տեղեկություններ և հայտարարություններ

 • Որոշում է կայացվել բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով գումարել 2022թ․-ի ապրիլի 1-ին ՀՀ, ք. Երևան, Լենինգրադյան փ, 31/30 հասցեում։
 • Որոշում է կայացվել բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարել 2022 թվականի հունիսի 27-ին, ՀՀ, ք. Երևան, Լենինգրադյան փ, 31/30 հասցեում։
 • Որոշում է կայացվել բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով գումարել 2023թ․-ի մարտի 7-ին ՀՀ, ք. Երևան, Լենինգրադյան փ, 31/30 հասցեում։
 • Որոշում է կայացվել բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարել 2023 թվականի ապրիլի 12-ին, ՀՀ, ք. Երևան, Լենինգրադյան փ, 31/30 հասցեում։
 • Որոշում է կայացվել բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը գումարել 2023 թվականի մայիսի 11-ին, ՀՀ, ք. Երևան, Լենինգրադյան փ, 31/30 հասցեում։
 • 11.07.2023թ․-ին դիմում ենք ներկայացրել ֆոնդային բորսա՝ թողարկված պարտատոմսերը ֆոնդային բորսայում ցուցակման համար
 • Որոշում է կայացվել բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով գումարել 22.01.2024թ․-ին, ք․ Երևան, Լենինգրադյան 31/30 հասցեում
 • 23.02.2024թ․-ին դիմում ենք ներկայացրել ֆոնդային բորսա՝ թողարկված պարտատոմսերը ֆոնդային բորսայում ցուցակման համար
 • Որոշում է կայացվել բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով գումարել 29.04.2024թ․-ին, ք․ Երևան, Լենինգրադյան 31/30 հասցեում
 • 29․04․2024թ․-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում որոշում է կայացվել շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ

ՃարտարապետՆախագծի հեղինակը «Ստորակետ» ճարտարապետական արվեստանոցն է։ «Ստորակետը» բազմաթիվ նորարարական ճարտարապետական նախագծերի հեղինակ է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում։ Ընկերությունը մասնաճյուղեր ունի Մոսկվայում և Մոնրեալում, բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր է։ «Ստորակետ» ճարտարապետական արվեստանոցը մասնագիտացված է քաղաքաշինության, ճարտարապետության, ճարտարագիտության, շինարարության ղեկավարման և ինտերիերի դիզայնի ոլորտներում։ Ընկերության մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումներով՝

www.storaket.com
Facebook-ի էջ

Շինարարական կազմակերպություն«Դ ԵՎ Ս ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ընկերություն։ Ընկերության հիմնադիրը Դավիթ Քոչարյանն է, ով ունի բազմամյա փորձ շինարարության բնագավառում և հանդիսանում է մի շարք կամուրջների, փողոցների, բնակելի շենքերի և սպորտային համալիրների կառուցող։ Նրա մասնակցությամբ կառուցվել են Ազատության պողոտա-Սարալանջի փողոց հանգույցները, Բարեկամության հրապարակի էստակադան, Մյասնիկյան պողոտայի սկզբնամասի թունելային համակարգը, Ալեք Մանուկյան թունելային համակարգը և այլն: Ընկերության հիմնադրի անմիջական ղեկավարությամբ կառուցվել են բազմաթիվ նշանակալից կառույցներ, ինչպիսիք են՝ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի սպորտային համալիրը և ուսանողների բնակելի համալիրը, ՀՀ նախագահի՝ Սևանի ընդունելությունների տունը, Վանաձորի բժշկական կենտրոնը, բազմաֆունկցիոնալ բնակելի մի շարք բարձրահարկ համալիրներ Երևանում: